Zaproszenie do składania ofert

Informacja o zamówieniuRoczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2021/2022″.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2021

Odpowiedzi na pytania 9.08.2021

SWZ żywienie 2021     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Updated: 24 sierpnia 2021 — 08:05