leki

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedzi na pytania i wnioski Zaproszenie do składania ofert pod nazwą:

Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Postępowanie prowadzone jest na podstawie i w zgodzie z regulaminem wydatkowania środków finansowych  o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

SIWZ leki 2022 ok

Odpowiedzi na pytania i wnioski 1

Tags: No tags

Comments are closed.