Pododdziały

A

Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży „A”

Mieści się w Zamku (wejście po prawej stronie). Dysponuje 34 miejscami szpitalnymi. Na pododdziale przebywa młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Pacjenci podzieleni są na 3 grupy: dziewczęta, młodsi chłopcy, starsi chłopcy.
Każda grupa ma swoich opiekunów, wychowawców, psychologa, którzy prowadzą z nimi zajęcia indywidualne i grupowe. Na pododdziale prowadzone są zespoły terapeutyczne, zebrania społeczności pacjentów, zajęcia psychoedukacyjne, terapie zajęciowe, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe, poradnictwo rodzinne.
Jeśli wymaga tego stan zdrowia, pacjenci mają zapewnioną farmakoterapię, psychoterapię indywidualną , fizjoterapię, opiekę logopedyczną.
Dzieci uczestniczą w zajęciach szkolnych w klasach lub są objęte nauczaniem indywidualnym.

B

Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci „B”

Mieści się w Zamku (wejście po lewej stronie). Dysponuje 28 miejscami szpitalnymi. Na pododdziale przebywają dzieci od 6 do 13 roku życia. Pacjenci podzieleni są na 2 grupy. Każda grupa ma swoich opiekunów, wychowawców, psychologów, którzy prowadzą z nimi zajęcia indywidualne i grupowe. Na pododdziale prowadzone są zespoły terapeutyczne, zebrania społeczności dziecięcej, zajęcia psychoedukacyjne, terapie zajęciowe, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe, poradnictwo rodzinne.
Jeśli wymaga tego stan zdrowia, pacjenci mają zapewnioną farmakoterapię, psychoterapię indywidualną , fizjoterapię.
Dzieci uczestniczą w zajęciach szkolnych w klasach lub są objęte nauczaniem indywidualnym.

C

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży „C”

Mieści się w budynku administracyjno-szpitalnym i dysponuje 18 łóżkami szpitalnymi.
Przyjmujemy pacjentów wymagających obserwacji celem ustalenia rozpoznania oraz potrzebujących, ze względu na stan zdrowia, specjalnej opieki czy nadzoru w czasie leczenia.
Pododdział funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Realizując program leczenia personel medyczny współpracuje z wychowawcami i opiekunami.
Proponujemy dzieciom i młodzieży badania potrzebne do ustalenia rozpoznania i różne formy leczenia, psychoedukacje, zebrania społeczności dziecięcej 1x dziennie, terapię zajęciową, poradnictwo rodzinne, zajęcia sportowe.
Jeśli wymaga tego stan zdrowia, pacjenci mają zapewnioną farmakoterapię, psychoterapię indywidualną , fizjoterapię.
Dzieci uczestniczą w zajęciach szkolnych w klasach lub są objęte nauczaniem indywidualnym.