Struktura Szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest szpitalem funkcjonującym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub do chwili ukończenia nauki w szkole średniej).

W strukturze SPZOZ CLDiM znajduje się Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą trzy pododdziały szpitalne :

A

Pododdział Psychiatryczny Dla Dzieci

B

Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży

C

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży i Poradnia Zdrowia Psychicznego

Dzieci przebywające w naszej placówce są objęte nauczaniem w funkcjonującym przy Centrum Zespole Szkół Specjalnych.
Do dyspozycji naszych pacjentów mamy nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz obiekty sportowe: boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala gimnastyczna, odkryty basen.

Przy Centrum funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich pod dyrekcją pana Janusza Spalonego. W strukturze Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Program szkół średnich realizowany jest w formie indywidualnych konsultacji.