Specjaliści

Kadra Poradni:

Dyrektor szpitala: Andrzej Żywień 

w sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godz. 11:00 do 13:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 327 40 87

Główna księgowa: Aneta Fitas

Specjalista ds. kadr i płac: Monika Leśniewska – Toś

Rejestracja: Wioleta Olszewska

Koordynator Projektu: Sylwia Lemska

Lekarze

 • Lek. med. Wojciech Musiał – specjalista psychiatrii 
 • Lek. med. Katarzyna Anuszkiewicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychoterapeuci

 • mgr Krystyna Babirecka
 • mgr Daria Ratajska-Faber
 • mgr Magdalena Hołownia
 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Anna Napadło-Kuczera
 • mgr Marta Marzec-Gierczuk
 • mgr Elżbieta Kwiatkowska
 • mgr Mirosław Rogalski
 • mgr Tomasz Cieplicki

Psycholodzy

 • mgr Anna Pawelska-Mały
 • mgr Monika Katta
 • mgr Maja Kordek
 • mgr Alicja Jaracz
 • mgr Patrycja Mierzejewska - oddział dzienny
 • mgr Edyta Nowak - oddział dzienny

Psycholodzy kliniczni

 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Marta Wilusz
 • mgr Maciej Sut

Case manager, pracownik socjalny

 • mgr Sylwia Janik - psycholog
 • mgr Alina Machejek-Ruchel - psycholog
 • mgr Barbara Dec - psycholog
 • mgr Iwona Dec
 • mgr Daria Nowak

Lekarze

Ukończyłam studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywam od 2017 roku, kiedy rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dzieci i młodzieży, które ukończyłam w 2022 roku. Pracowałam z pacjentami również na zagranicznym stażu w Niemczech.
Obecnie leczę pacjentów w ramach unijnego projektu realizowanego w Zielonej Górze jako lekarz oddziału dziennego, oraz w poradni zdrowia psychicznego.

Psychoterapeuci

Jestem z wykształcenia pedagogiem, pracownikiem socjalnym, trenerem rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychoterapeutą integratywnym i terapeutą rodzin. Przez wiele lat udzielałam wsparcia, jako pracownik socjalny, rodzinom zastępczym, dzieciom i rodzicom, których dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej. W trakcie dojrzewałam do pracy z ludźmi na głębszym poziomie. Dlatego od stycznia 2020 r. rozpoczęłam praktykę jako psychoterapeuta integratywny a następnie także terapeuta rodzin. Uprawnienia do tej pracy uzyskiwałam w toku ukończonych: Czteroletniego Całościowego Kursu Psychoterapii z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, rocznego Studium Terapii Rodzin w nurcie systemowym organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz licznych szkoleń i warsztatów podnoszących moje kwalifikacje. Od początku moją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji doświadczonych psychoterapeutów, superwizorów. Dbam o swój rozwój, gdyż bardzo mi zależy, aby być, jako psychoterapeuta i terapeuta rodzin, maksymalnie przydatną dla moich klientów: dzieci, młodzieży, ich rodziców i całych rodzin.

Jestem psychologiem, zrealizowałam również studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyłam 4-letni kurs terapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Poznaniu, jestem terapeutą w trakcie ceryfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze w obszarze diagnostyki, pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej, m.in. na Klinicznym Odziale Pediatrii.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skutecznym, potwierdzonym w licznych badaniach krótkoterminowym systemem leczenia szerokiego zakresu problemów i zaburzeń. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.
Zgodnie z tym założeniem, każdy może się nauczyć myśleć o sobie i świecie w sposób bardziej sprzyjający dobremu funkcjonowaniu 🙂

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowy kurs psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zawodowo od 2017 r jestem związana ze stacjonarnym oddziałem psychiatrycznym w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Mam także doświadczenie w pracy w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży czy oddziale dziennym dla dorosłych.

Prywatnie jestem miłośniczką kotów.

– mgr psychologii, mgr pedagogiki
– specjalista w dziedzinie psychologia kliniczna, neuropsychologia
– wieloletnia praca kliniczna z osobami dorosłymi w szpitalu psychiatrycznym, w gabinecie prywatnym, w zespole interwencji kryzysowej, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy, kierowców,
do posiadania broni; doświadczenia w pracy terapeutycznej w nurcie eklektycznym (Studium Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
– przyjmuję osoby dorosłe i młodzież od 15 roku życia w zakresie diagnostyki i pomocy psychologicznej z poniższymi zaburzeniami: zaburzenia zachowania, osobowości, psychotyczne, otępienne, zaburzenia nastroju; zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną, interwencją kryzysową w trudnych życiowych sytuacjach, chorobach somatycznych i onkologicznych.
– w pracy skupiam się na postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i problemów adaptacyjnych na różnych etapach zdrowienia oraz z osobami i rodzinami w kryzysie
– dużą wagę przywiązuję do postawienia właściwej diagnozy, bo tylko wtedy jest możliwe właściwe leczenie. Niezwykle ważne jest to w przypadku każdego pacjenta, a szczególnie u osób młodych i w okresie dorastania. Wtedy bowiem następują intensywne zmiany we wszystkich płaszczyznach rozwoju.
Niestabilność emocjonalna i behawioralna jest przecież typowa dla tego okresu. Różnicowanie pomiędzy tzw. buntem okresu dorastania a zaburzeniem psychicznym może okazać się trudne i stanowi dość duże wyzwanie, wymaga czasu i cierpliwości również pacjenta i rodziny. Postawienie właściwej diagnozy na 1-2 wizytach może nam wskazywać pewien kierunek, ale nigdy nie jest możliwe do zrealizowania.
Diagnostyka w zespole ze specjalistą psychiatrą jest standardowym kierunkiem działania.

Od 2003 roku pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym. Jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Szkolę się i superwizuję w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi w wieku szkolnym oraz w pracy z parami i rodzinami. Jestem również mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Aby zapewnić Państwu wysoki poziom usług, podaję przykładowo ukończone przeze mnie główne szkoły i kursy:
– Wykształcenie wyższe: pedagogika, socjoterapia
– Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
– Terapia traumy
– Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par
– Studium terapii behawioralno-poznawczej
– Szkolenie mediatorów – Polskie Centrum Mediacji w Warszawie
– Trening Zastępowania Agresji
– i wiele innych

Ukończył szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), m. in. Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej, Kurs Psychoterapii Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szkolenie uzupełniające z zakresu Pedagogiki Traumy, w ramach którego uzyskał Certyfikat specjalisty Pedagogiki Traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy wg. zaleceń Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologicznego (DeGPT e.V.).
Posiada prywatny gabinet oraz współpracuje z poradniami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Psycholodzy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: matematyka oraz psychologia, posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoseksuologii.

 

Obszar moich zainteresowań zawodowych zajmują przede wszystkim psychologia kliniczna oraz zagadnienia dotyczące seksualności człowieka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi (Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie) oraz z dziećmi (Szkoła Podstawowa, Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci CLDiM, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży), jak również praktykę prywatną oraz orzekanie w zakresie niepełnosprawności/stopni niepełnosprawności w Powiatowej Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności. 

Psycholog, psychotraumatolog, absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę akademicką zdobytą podczas 5 letnich studiów, wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych dla psychologów. Prowadziła badania naukowe, których wynikiem było napisanie artykułu naukowego na temat funkcjonowania seksualnego osób wykluczonych społecznie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w szpitalu klinicznym, domu pomocy społecznej, pracy w szkole i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na codzień poza pracą z dziećmi i młodzieżą pracuje w Fundacji Krok Za Krokiem, gdzie zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W pracy z drugim człowiekiem ceni podejście holistyczne. Prywatnie jej pasją jest taniec, akrobatyka i wędrówki po górach. W wolnym czasie spaceruje z psem i trenuje kulturystycznie.

Na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym zajmuję się wsparciem indywidualnym i grupowym w formie: konsultacji i porad psychologicznych, zajęć treningowych oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Oddziaływania są skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. 

W procesie leczenia pacjentów, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami realizuję między innymi terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach (I), metodę dialogu motywującego oraz zagadnienia z obszaru psychologii uzależnień. 

Psycholodzy kliniczni

Studiowałem psychologię na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2010-2015, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. W latach 2018-2022 studiowałem w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (subspecjalizacja – neuropsychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2016-2017 pracowałem w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych psychicznie kobiet w Glińsku. Od 2017 pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie, pracowałem także na zlecenie w kilku szkołach masowych. Od 2021 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Bona Labor” w Świebodzinie.
W swojej pracy psychologa mierzyłem się głównie z problemami doświadczanymi przez dzieci i młodzież. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z innymi zaburzeniami rozwoju (m. in. autyzm).

Case manager, pracownik socjalny

Shopping Basket
Skip to content