Specjaliści Pozytywki

Dyrektor szpitala: Andrzej Żywień 

w sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godz. 11:00 do 13:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 327 40 87

Główna księgowa: Małgorzata Poniatowska

Specjalista ds. kadr i płac: Monika Leśniewska – Toś

Kadra Poradni:

Kierownik Poradni:  Monika Opszalska

Rejestracja: Nicolaus Reisch, Anna Gankowska, Agnieszka Gmurkowska

Asystent medyczny: Magdalena Rudnicka

Lekarze

 • Lek. med. Wojciech Musiał – specjalista psychiatrii 
 • Lek. med. Katarzyna Anuszkiewicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychoterapeuci

 • mgr Krystyna Babirecka
 • mgr Daria Ratajska-Faber
 • mgr Magdalena Hołownia
 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Anna Napadło-Kuczera
 • mgr Marta Marzec-Gierczuk
 • mgr Elżbieta Kwiatkowska
 • mgr Mirosław Rogalski
 • mgr Tomasz Cieplicki

Psycholodzy

 • mgr Anna Pawelska-Mały
 • mgr Monika Katta
 • mgr Maja Kordek
 • mgr Alicja Jaracz
 • mgr Patrycja Mierzejewska - oddział dzienny
 • mgr Edyta Nowak - oddział dzienny

Psycholodzy kliniczni

 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Marta Wilusz
 • mgr Maciej Sut

Case manager, pracownik socjalny

 • mgr Sylwia Janik - psycholog
 • mgr Alina Machejek-Ruchel - psycholog
 • mgr Barbara Dec - psycholog
 • mgr Iwona Dec
 • mgr Daria Nowak

Lekarze

Wykładowca akademicki, członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Szczególne zainteresowania kliniczne:

 • psychopatologia małego dziecka (zaburzenia neurorozwojowe, psychopatologia chorób rzadkich i genetycznych)
 • zaburzenia psychotyczne dzieci i9 młodzieży

Psychoterapeuci

Jestem z wykształcenia pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz psychoterapeutą integratywnym i terapeutą rodzin w procesie certyfikacji. 

Ukończyłam Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, roczne Studium Terapii Rodzin w nurcie systemowym organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz liczne szkolenia i warsztaty podnoszące moje kwalifikacje.  Aktualnie pogłębiam moją wiedzę z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Przyjmuję, jako psychoterapeuta integratywny i terapeuta rodzin na I i II poziomie. 

Pracuję indywidualnie z młodzieżą od 13 r.ż. cierpiącą z powodu doświadczania m.in.: lęku, wstydu, nieśmiałości, niestabilnej samooceny, trudności w relacjach rówieśniczych, obniżenia i wahań nastroju, trudności z motywacją do działania, trudności w procesie kształtowania się tożsamości.

Ponadto, prowadząc terapie rodzinne pomagam m.in. w podejmowaniu skutecznej komunikacji, wzajemnym rozumieniu potrzeb i emocji, ulepszaniu relacji.

Moją działalność psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Magister socjologii i psychologii, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej oraz 4-letni kurs terapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Poznaniu, obecnie w trakcie certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skutecznym, potwierdzonym w licznych badaniach krótkoterminowym systemem leczenia szerokiego zakresu zaburzeń. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Zgodnie z tym założeniem, każdy może się nauczyć myśleć o sobie i świecie w sposób bardziej sprzyjający dobremu funkcjonowaniu 🙂

Pomagam nastolatkom i całej rodzinie w uzyskaniu zmiany w postrzeganiu i pojmowaniu istniejącego problemu, dzięki czemu znajdujemy alternatywne sposoby, zachowania i możliwości jego rozwiązywania.   W swojej pracy nie opieram się na eksplorowaniu deficytów, patologii, zaburzeń. Pomagam dokonać zmiany w oparciu o mocne strony, zasoby klientów. Doświadczanie przez nich kryzysu staram się wykorzystać jako źródło ich własnego, dalszego rozwoju

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia, logoterapeuta,  praktyk dialogu motywującego, nauczyciel, trener TUS, terapeuta biofeedback i i II stopnia, analityk zachowania (SAZ)

Posiadam 20 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, także ze SPE. Na co dzień pracuję w jednejz zielonogórskich szkół oraz w gabinecie prywatnym z rodzinami, dziećmi/młodzieżą .

W pracy terapeutycznej łączę nurty: systemowy, psychologię egzystencjalną (logoterapię i noo-psychoterapię), poznawczo – bahawioralny oraz dialog motywujący.

Pomagam w lepszym zrozumieniu siebie i wzajemnych relacji w systemie, prowadzę psychoterapię indywidualną we współpracy z rodziną lub psychoterapię rodzinną. 

Posiadam wykształcenie wyższe – pedagogiczne oraz psychoterapeutyczne. Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego (po Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu). Jestem psychoterapeutą traumy oraz mediatorem, wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Jestem również certyfikowanym diagnostą ADOS-2, w zakresie diagnozy spektrum autyzmu. Od 2003 roku pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi w wieku szkolnym oraz w pracy z parami i rodzinami.

Ukończył szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), m. in. Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej, Kurs Psychoterapii Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szkolenie uzupełniające z zakresu Pedagogiki Traumy, w ramach którego uzyskał Certyfikat specjalisty Pedagogiki Traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy wg. zaleceń Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologicznego (DeGPT e.V.).
Posiada prywatny gabinet oraz współpracuje z poradniami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Psycholodzy

Prowadzę terapię poznawczo -behawioralną . Prowadzę również terapię poznawczo-behawioralną z elementami terapii schematu.

Ukończyłam Uniwersytet Swps (specjalność kliniczna)  we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Praktycznej Diagnozy Psychologicznej a także roczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Ukończyłam 4 letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie, która posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie przygotowuję się do procesu certyfikacji. Szkolę się również z terapii schematu.

Swoje doświadczenie zdobywam przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą na oddziale całodobowym szpitalnym a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Pracowałam również jako psycholog w projektach z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, oraz z dziećmi i rodzinami w ramach opieki środowiskowej. Pracowałam również z pacjentami zmagającymi się z chorobą onkologiczną. Jestem biegłym sądowym z dziedziny psychologii.

Pracuję  z młodzieżą i dziećmi ,oraz ich rodzicami od 8 roku życia, a także z osobami dorosłymi.

psycholog o specjalności kliniczna. 

Zajmuję się diagnostyką, wskazuję dalsze kierunki oddziaływań terapeutycznych. 

Udzielam wsparcia psychologicznego.

Pracuję z dziećmi w grupie dziennej oraz w pracy indywidualnej. Pomagam w budowaniu i polepszaniu samooceny, komunikacji z rówieśnikami i różnolatkami. Rozwijam wiedzę i umiejętności pracy z emocjami własnymi i cudzymi, a także rozwijam pojęcie samoakceptacji. Pomagam także rodzicom w lepszym rozumieniu ich pociech.

Posiadam doświadczenie w pracy klinicznej jako psycholog z dziećmi i młodzieżą.

Pracuję w zakresie interwencji kryzysowej, diagnostyki, udzielania wsparcia (zarówno pacjentom jak i rodzinom). W swojej pracy zawodowej stawiam na dostrajanie się do aktualnych potrzeb  pacjenta, zindywidualizowane podejście i metody pozwalające na uzyskanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i zrozumienia atmosfery. 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: matematyka oraz psychologia, posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoseksuologii. 

Obszar moich zainteresowań zawodowych zajmują przede wszystkim psychologia kliniczna oraz zagadnienia dotyczące seksualności człowieka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi (Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie) oraz z dziećmi (Szkoła Podstawowa, Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci CLDiM, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży), jak również praktykę prywatną oraz orzekanie w zakresie niepełnosprawności/stopni niepełnosprawności w Powiatowej Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności. 

Psycholodzy kliniczni

Jestem psychologiem klinicznym ze specjalizacją w neuropsychologii. W swojej praktyce zajmuję się trudnościami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.).

Terapeuci środowiskowi

Shopping Basket
Skip to content