Specjaliści Pozytywki

Kadra Poradni:

Dyrektor szpitala: Andrzej Żywień 

w sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godz. 11:00 do 13:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 327 40 87

Główna księgowa: Małgorzata Poniatowska

Specjalista ds. kadr i płac: Monika Leśniewska – Toś

Rejestracja: Nicolaus Reisch

 

Lekarze

 • Lek. med. Wojciech Musiał – specjalista psychiatrii 
 • Lek. med. Katarzyna Anuszkiewicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Psychoterapeuci

 • mgr Krystyna Babirecka
 • mgr Daria Ratajska-Faber
 • mgr Magdalena Hołownia
 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Anna Napadło-Kuczera
 • mgr Marta Marzec-Gierczuk
 • mgr Elżbieta Kwiatkowska
 • mgr Mirosław Rogalski
 • mgr Tomasz Cieplicki

Psycholodzy

 • mgr Anna Pawelska-Mały
 • mgr Monika Katta
 • mgr Maja Kordek
 • mgr Alicja Jaracz
 • mgr Patrycja Mierzejewska - oddział dzienny
 • mgr Edyta Nowak - oddział dzienny

Psycholodzy kliniczni

 • mgr Edyta Szczap
 • mgr Marta Wilusz
 • mgr Maciej Sut

Case manager, pracownik socjalny

 • mgr Sylwia Janik - psycholog
 • mgr Alina Machejek-Ruchel - psycholog
 • mgr Barbara Dec - psycholog
 • mgr Iwona Dec
 • mgr Daria Nowak

Lekarze

Ukończyłam studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywam od 2017 roku, kiedy rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dzieci i młodzieży, które ukończyłam w 2022 roku. Pracowałam z pacjentami również na zagranicznym stażu w Niemczech.
Obecnie leczę pacjentów w ramach unijnego projektu realizowanego w Zielonej Górze jako lekarz oddziału dziennego, oraz w poradni zdrowia psychicznego.

Zawartość przełącznika

Psychoterapeuci

Jestem z wykształcenia pedagogiem, pracownikiem socjalnym, trenerem rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychoterapeutą integratywnym i terapeutą rodzin. Przez wiele lat udzielałam wsparcia, jako pracownik socjalny, rodzinom zastępczym, dzieciom i rodzicom, których dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej. W trakcie dojrzewałam do pracy z ludźmi na głębszym poziomie. Dlatego od stycznia 2020 r. rozpoczęłam praktykę jako psychoterapeuta integratywny a następnie także terapeuta rodzin. Uprawnienia do tej pracy uzyskiwałam w toku ukończonych: Czteroletniego Całościowego Kursu Psychoterapii z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, rocznego Studium Terapii Rodzin w nurcie systemowym organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz licznych szkoleń i warsztatów podnoszących moje kwalifikacje. Od początku moją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji doświadczonych psychoterapeutów, superwizorów. Dbam o swój rozwój, gdyż bardzo mi zależy, aby być, jako psychoterapeuta i terapeuta rodzin, maksymalnie przydatną dla moich klientów: dzieci, młodzieży, ich rodziców i całych rodzin.

Jestem psychologiem, zrealizowałam również studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej. Ukończyłam 4-letni kurs terapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Poznaniu, jestem terapeutą w trakcie ceryfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze w obszarze diagnostyki, pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej, m.in. na Klinicznym Odziale Pediatrii.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skutecznym, potwierdzonym w licznych badaniach krótkoterminowym systemem leczenia szerokiego zakresu problemów i zaburzeń. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.
Zgodnie z tym założeniem, każdy może się nauczyć myśleć o sobie i świecie w sposób bardziej sprzyjający dobremu funkcjonowaniu 🙂

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowy kurs psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Obecnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zawodowo od 2017 r jestem związana ze stacjonarnym oddziałem psychiatrycznym w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Mam także doświadczenie w pracy w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży czy oddziale dziennym dla dorosłych.

Prywatnie jestem miłośniczką kotów.

– mgr psychologii, mgr pedagogiki
– specjalista w dziedzinie psychologia kliniczna, neuropsychologia
– wieloletnia praca kliniczna z osobami dorosłymi w szpitalu psychiatrycznym, w gabinecie prywatnym, w zespole interwencji kryzysowej, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży; biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy, kierowców,
do posiadania broni; doświadczenia w pracy terapeutycznej w nurcie eklektycznym (Studium Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie)
– przyjmuję osoby dorosłe i młodzież od 15 roku życia w zakresie diagnostyki i pomocy psychologicznej z poniższymi zaburzeniami: zaburzenia zachowania, osobowości, psychotyczne, otępienne, zaburzenia nastroju; zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną, interwencją kryzysową w trudnych życiowych sytuacjach, chorobach somatycznych i onkologicznych.
– w pracy skupiam się na postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i problemów adaptacyjnych na różnych etapach zdrowienia oraz z osobami i rodzinami w kryzysie
– dużą wagę przywiązuję do postawienia właściwej diagnozy, bo tylko wtedy jest możliwe właściwe leczenie. Niezwykle ważne jest to w przypadku każdego pacjenta, a szczególnie u osób młodych i w okresie dorastania. Wtedy bowiem następują intensywne zmiany we wszystkich płaszczyznach rozwoju.
Niestabilność emocjonalna i behawioralna jest przecież typowa dla tego okresu. Różnicowanie pomiędzy tzw. buntem okresu dorastania a zaburzeniem psychicznym może okazać się trudne i stanowi dość duże wyzwanie, wymaga czasu i cierpliwości również pacjenta i rodziny. Postawienie właściwej diagnozy na 1-2 wizytach może nam wskazywać pewien kierunek, ale nigdy nie jest możliwe do zrealizowania.
Diagnostyka w zespole ze specjalistą psychiatrą jest standardowym kierunkiem działania.

Od 2003 roku pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Prowadzę psychoterapię w nurcie systemowym. Jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Szkolę się i superwizuję w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi w wieku szkolnym oraz w pracy z parami i rodzinami. Jestem również mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Aby zapewnić Państwu wysoki poziom usług, podaję przykładowo ukończone przeze mnie główne szkoły i kursy:
– Wykształcenie wyższe: pedagogika, socjoterapia
– Kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
– Terapia traumy
– Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par
– Studium terapii behawioralno-poznawczej
– Szkolenie mediatorów – Polskie Centrum Mediacji w Warszawie
– Trening Zastępowania Agresji
– i wiele innych

Ukończył szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), m. in. Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej, Kurs Psychoterapii Atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szkolenie uzupełniające z zakresu Pedagogiki Traumy, w ramach którego uzyskał Certyfikat specjalisty Pedagogiki Traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy wg. zaleceń Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologicznego (DeGPT e.V.).
Posiada prywatny gabinet oraz współpracuje z poradniami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, konsultacje dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

psychoterapeuta systemowy, terapeuta rodzinny, terapeuta zaburzeń zachowania, konsultantka psychobiologii, socjoterapeuta,  mediator, coach, konsultant psychobiologii, właścicielka firmy Kuźnia – Psychoterapia i Rozwój Osobisty

Kilka słów o moich kwalifikacjach:

psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji – ukończone szkolenie podstawowe i zaawansowane w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu

absolwentka Curriculum: Terapia systemowo-integracyjna dla par  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (100h szkolenie)

terapeutka rodzinna – ukończone Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

konsultantka psychobiologii – Akademia Psychobiologii

mediator Krajowego Centrum Mediacji – ukończona Szkoła Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

terapeutka zaburzeń zachowania adolescentów i osób dorosłych – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim

coach w procesie certyfikacji ICF – ukończone 136-godzinne szkolenie akredytowane przez International Coach Federation

socjoterapeutka – ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, z programem szkolenia zatwierdzonym i rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

doradca zawodowy – ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim

trener TZA – ukończone szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych metodą TZA

pedagog – ukończona Pedagogika Opiekuńcza i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Zielonogórskim

trenerka umiejętności osobistych – wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (warsztaty, szkolenia, treningi)

 

Psycholodzy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: matematyka oraz psychologia, posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Nieustannie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach w trosce o aktualną wiedzę. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoseksuologii.

 

Obszar moich zainteresowań zawodowych zajmują przede wszystkim psychologia kliniczna oraz zagadnienia dotyczące seksualności człowieka. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi (Dzienny Oddział Zaburzeń Nerwicowych SP ZOZ MSWiA, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie) oraz z dziećmi (Szkoła Podstawowa, Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci CLDiM, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży), jak również praktykę prywatną oraz orzekanie w zakresie niepełnosprawności/stopni niepełnosprawności w Powiatowej Komisji ds Orzekania o Niepełnosprawności. 

Psycholog, psychotraumatolog, absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę akademicką zdobytą podczas 5 letnich studiów, wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych dla psychologów. Prowadziła badania naukowe, których wynikiem było napisanie artykułu naukowego na temat funkcjonowania seksualnego osób wykluczonych społecznie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w szpitalu klinicznym, domu pomocy społecznej, pracy w szkole i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na codzień poza pracą z dziećmi i młodzieżą pracuje w Fundacji Krok Za Krokiem, gdzie zajmuje się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W pracy z drugim człowiekiem ceni podejście holistyczne. Prywatnie jej pasją jest taniec, akrobatyka i wędrówki po górach. W wolnym czasie spaceruje z psem i trenuje kulturystycznie.

Na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym zajmuję się wsparciem indywidualnym i grupowym w formie: konsultacji i porad psychologicznych, zajęć treningowych oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Oddziaływania są skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. 

W procesie leczenia pacjentów, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami realizuję między innymi terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach (I), metodę dialogu motywującego oraz zagadnienia z obszaru psychologii uzależnień. 

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika

Psycholodzy kliniczni

Studiowałem psychologię na Uniwersytecie Łódzkim w latach 2010-2015, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. W latach 2018-2022 studiowałem w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej (subspecjalizacja – neuropsychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2016-2017 pracowałem w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych psychicznie kobiet w Glińsku. Od 2017 pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie, pracowałem także na zlecenie w kilku szkołach masowych. Od 2021 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Bona Labor” w Świebodzinie.
W swojej pracy psychologa mierzyłem się głównie z problemami doświadczanymi przez dzieci i młodzież. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z innymi zaburzeniami rozwoju (m. in. autyzm).

Case manager, pracownik socjalny

Shopping Basket
Skip to content