O szpitalu

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest szpitalem funkcjonującym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia).

W strukturze SPZOZ CLDiM w Zaborze jest Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą trzy pododdziały szpitalne:

A

Pododdział Psychiatryczny Dla Dzieci

B

Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży

C

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy CLDiM w Zaborze

Dzieci przebywające w naszej placówce są objęte nauczaniem w funkcjonującym przy Centrum Zespole Szkół Specjalnych.
Do dyspozycji naszych pacjentów mamy nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz obiekty sportowe: boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala gimnastyczna, odkryty basen.