Zasady przyjmowania

Kontakt telefoniczny z Działem Skierowań
(we wtorki i czwartki pomiędzy 11:00 a 13:00) lub e-mail.

Dział Skierowań

tel. 68-321 80 01 wew. 21

rejestracja@cldim.zgora.pl

 1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do leczenia w Centrum jest skierowanie od lekarza. Do skierowania należy dołączyć numer telefonu opiekuna. Dziecko może być także przyjęte bez skierowania (w trybie nagłym).

skierowanie ważne jest 14 dni (od daty wystawienia skierowania przez lekarza)

Skierowanie wysyłamy:

faksem – nr.68 321 80 08,
adres e-mail: rejestracja@cldim.zgora.pl ,  

kod skierowania podajemy pod nr tel. 68 327 40 87 w. 52, 53,

prosimy o kserowanie dokumentów dziecka przed przyjęciem do szpitala (dokumenty od lekarza, psychologa itp.)

 1. O terminie przyjęcia dziecka na leczenie rodzicie/opiekunowie powiadamiani są telefonicznie.
 2. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na leczenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Pacjent, który ukończył 16 lat, również musi samodzielnie wyrazić zgodę na leczenie.

            w przypadku gdy mamy do czynienia z opiekunem prawnym, który nie jest rodzicem         (dzieci i młodzież z placówek wychowawczo- opiekuńczych, rodzin     zastępczych -             rodzic ma zabrane prawa rodzicielskie) wymagana jest zgoda           właściwego sądu        opiekuńczego  na umieszczenie pacjenta w szpitalu - zgodnie z art. 22.5 ustawy o           ochronie zdrowia psychicznego. Postanowienie powinno posiadać „prawomocność”          lub   „ natychmiast wykonalne”.

Opiekun powinien okazać zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy, o ustanowieniu go opiekunem prawnym, kopię takiego zaświadczenia (zwanego dekretem opiekuńczym) dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

w przypadku, gdy przyjęcie jest w trybie nagłym zgoda sądu nie jest wymagana.

 

 1. W przypadku rezygnacji z leczenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie telefoniczne lub informację na e-mail.
 2. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobiście lekarz i pielęgniarka w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta..

7.Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • karty informacyjne pobytów dziecka w szpitalach (do wglądu),
 • opinia psychologiczna – jeżeli jest,
 • zaświadczenia od specjalistów – jeżeli są,
 • aktualne wyniki badań podstawowych ( morfologia krwi, analiza moczu) – jeżeli są,
 • istotne wyniki badań dodatkowych np. EEG, EKG, TC- jeżeli są,
 • PESEL dziecka, dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dziecka,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub pielęgniarki szkolnej o braku kontaktu
  z chorobami zakaźnymi i stanie higieny skóry,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka w szkole,
 • legitymacja szkolna ze zdjęciem – ksero pierwszej strony,
 • dokumentacja szkolna ( karta przekazania ucznia, wykaz ocen, opinia pedagogiczna),
 • w przypadku dziecka zaszczepionego na COVID-19, wydrukowany
  Certyfiakt COVID.

UWAGA WAŻNE!

 • W sytuacji, gdy mamy do czynienia z opiekunem prawnym, który nie jest rodzicem konieczna jest zgoda właściwego sądu opiekuńczego.

W przypadku, gdy przyjęcie jest w trybie nagłym zgoda sądu nie jest wymagana.

 • W przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką prawną, opiekun powinien okazać zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy, o ustanowieniu go opiekunem prawnym, kopię takiego zaświadczenia (zwanego dekretem opiekuńczym) dołącza się dodokumentacji medycznej pacjenta.

Dziecko powinno zabrać ze sobą:

 • minimalna ilość odzieży, najlepiej taka żeby zmieściła się w jednej torbie,
 • 3-4 komplety na zamianę (schludna sportowa odzież, dresy, leginsy),
 • bielizna (staniki bez fiszbin),
 • piżama (najlepiej dłuższe spodnie i bluzka),
 • 1 ręcznik duży,
 • 1 ręcznik mały,
 • przybory toaletowe (żel pod prysznic, szampon, antyperspirant w kulce, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, szczotka do włosów, krem do twarzy krem do rąk),
 • obuwie zmienne (klapki),
 • strój gimnastyczny,
 • książki i zeszyty do szkoły.
 • podpisany bidon lub kubek plastikowy, wielorazowy

Kategorycznie zabraniamy przywożenia:

 • biżuterii
 • pasków do spodni,
 • sznurków w odzieży,
 • wyzywającej odzieży,
 • kosmetyków do makijażu,
 • szklanych i ostrych przedmiotów (typ. maszynki do golenia, nożyczki),
 • dezodorantów i lakierów do włosów,
 • maskotek,
 • pościeli i koców,
 • pieniędzy.
 1. Informujemy, że w Centrum obowiązuje zakaz posiadania i palenia tytoniu oraz zakaz posiadania urządzeń elektrycznych (golarka, prostownica, suszarka, lokówka).
 2. Za zgodą opiekuna można posiadać telefon komórkowy (bez funkcji kamery i dyktafonu).
 3. Wartościowe przedmioty w celu uchronienia ich przed ewentualną kradzieżą, zagubieniem lub uszkodzeniem, na prośbę pacjenta są przechowywane przez personel. Za przedmioty wartościowe nieprzekazane personelowi i nieoznakowaną odzież personel nie odpowiada.
 4. Rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu. Odwiedziny pacjentów odbywają się w dni powszednie, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w dni wolne od nauki, w godzinach od 9:00 do 18:00.
 5. Przepustki udzielane są po uzgodnieniu lekarzem prowadzącym.

Szczegóły do pobrania:   Zasady przyjmowania

Shopping Basket
Skip to content