Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Ul. Monte Casino 21b w Zielonej Górze, tel. 459 588 988

Poradnia świadczy pomoc udzielaną przez lekarzy psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów.

Specjaliści udzielają porad bez skierowania.

 

Pomagamy rozwiązać problemy dotykające dzieci oraz młodzież związane z:

 • Zaburzeniami zachowania i emocji – czują się samotni, smutni, przygnębieni, nieszczęśliwi , miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju, łatwo się denerwują, wybuchają złością,
 • Zaburzeniami lękowymi (nerwice, fobie) – często czują się niepewnie, doświadczają nadmiernego lęku,
 • Całościowymi zaburzeniami rozwojowymi np. autyzm, zespół Aspergera,
 • Zaburzeniami rozwojowymi umiejętności szkolnych np. dysleksja,
 • ADHD,
 • Zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • Depresją,
 • Zaburzeniami odżywiania,
 • Inny zaburzeniami, problemami

Pomoc mogą uzyskać także rodzice oraz opiekunowie, którzy:

 • Doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci,
 • Doświadczają trudności wychowawczych,
 • Chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, oczekują udzielenia pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń,
 • Zauważają nieprawidłowości rozwojowe.

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Godziny pracy lekarzy Poradni Zdrowia Psychicznego:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00-12:00
Kinga Kociełowicz

Lekarz

13:00 – 15:00
JAGODA CHOMA

Lekarz

13:00 – 18:00
JAGODA CHOMA

Lekarz

08:00-15:00

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

08:00-15:00

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Godziny pracy psychologów/psychoterapeutów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 12:00

Psycholog, Psychoterapeuta

13:00 – 18:00

Psycholog, Psychoterapeuta

08:00 – 15:00

Psycholog, Psychoterapeuta

09:00 – 15:00

Psychoterapeuta