Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w 1992 r. i odtąd obchodzony jest zawsze 10 października każdego roku. Celem tej inicjatywy jest  zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia psychicznego, przede wszystkim zwiększanie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki i leczenia oraz walka ze stereotypami, które często […]

Konferencja – zmiana terminu!

Informujemy, że ze względów organizacyjnych, musimy przełożyć termin konferencji „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Nowy termin to 28-29 lutego 2020 roku. Wszystkie osoby, które się już zarejestrowały otrzymają tę informację pocztą elektroniczną. Przepraszamy za kłopot i liczymy na Państwa dalsze zainteresowanie konferencją. KONFERENCJA

Konferencja pn. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”

KONFERENCJA  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pn.  „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie” Konferencja odbędzie się w dniach 25 i 26 października 2019r. w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze (ul. Zamkowa 1) od godziny 09:30. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy […]

Ogłoszenie o zamówieniu “Roczne dostawy całodziennych posiłków”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej  w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).   Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci […]

„Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego”

W dniu 04.03.2019 r. w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze, będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, odbyło się spotkanie Panią Profesor Barbarą Remberk – konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani profesor wygłosiła wykład pt. tytułem: „Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego” oraz przedstawiła aktualne informacje na temat reformy psychiatrii […]

Ogłoszenie o konkursie na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze Ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Szczegóły w ogłoszeniu: Ogłoszenie o Konkursie Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 04.01.2019 […]