Rzecznik Praw Pacjenta

W SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze prowadzi działalność Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Krystyna Grochmalska

kontakt telefoniczny 

tel. 728 320 510

kontakt drogą elektroniczną

e-mail: k.grochmalska@rpp.gov.pl

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882.), osoba korzystająca ze świadczeń  zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:  

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 

Bezpłatna infolinia:  800 190 590

 

Czynna w godz. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku

 

www.rpp.gov.pl

 

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Serdecznie zapraszam.

 

Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego

Shopping Basket
Skip to content