Rzecznik Praw Pacjenta

W SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze prowadzi działalność Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

1) pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
2) wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób,
3) współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób,
4) inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik przyjmuje pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych i faktycznych w sprawach skarg dotyczących naruszenia praw pacjenta w poniedziałki oraz wtorki w godzinach: 8.00 – 16.00 (w budynku pałacowym – pawilon fizykoterapii) tel. 68 327 40 28 wew. 12

Serdecznie zapraszam.

Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego