Poradnia Pozytywka

W województwie lubuskim powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  pod nazwą własną Poradnia Pozytywka , obejmujące swoim zasięgiem   Miasto  Zielona Góra i Powiat  Zielonogórski.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży tworzy SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze wraz z partnerami:  Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Departamentem Ochrony Zdrowia i Urzędem Miasta Zielona Góra – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Partnerski projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie wynosi 12 903 539,44 zł. Okres realizacji od 1.01.2021 do 31.12.2023.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dzieci i młodzieży oraz ich rodzin lub opiekunów – 3129 os. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18tego roku życia.

Natychmiastowa, różnorodna, włączająca w terapię bliskich, zmieniająca się w zależności od nowych potrzeb – oto cechy pomocy, jaką otrzymają uczestnicy projektu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze.

Powstałe konsorcjum partnerów gwarantuje skuteczność działania i utworzenie szerokiej, lokalnej sieci oparcia społecznego na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, złożonej z 103 podmiotów sektora oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rodzin lub przedstawiciel rodziny z doświadczeniem kryzysu psychicznego własnych dzieci.

Zespół pracujący nad wdrożeniem projektu łączy w swoim działaniu trzy funkcje- leczenie /poradnictwo wraz ze wsparciem społecznym, koordynację międzysektorową oraz profilaktykę i edukację.

Shopping Basket
Skip to content