PROGRAM KONFERENCJI Działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Pozytywka” w Zielonej Górze w kontekście potrzeb psychiatrii i psychoterapii dziecięcej.

PROGRAM KONFERENCJI

Działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Pozytywka” w Zielonej Górze w kontekście potrzeb psychiatrii i psychoterapii dziecięcej.

Data i miejsce konferencji:

15.12.2023 r. Aula nr 205 – budynek Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Licealna 9, Zielona Góra

8.30 – 9.00      rejestracja uczestników

9.00 – 9.10      Andrzej Żywień –  dyrektor SP ZOZ Dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Przywitanie uczestników, przedstawienie prelegentów i tematyki konferencji

9.10 – 9.30      Sylwia Lemska – kierownik projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży PORADNIA POZYTYWKA w Zielonej Górze
Informacja na temat realizacji projektu POZYTYWKA

9.30 – 10.00    Dr Katarzyna Anuszkiewicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Honorata Bojar-Prętki – psychodietetyk, Anna Pawelska-Mały- psycholog, Mateusz Zieliński – psycholog, Katarzyna Mróz- case manager, Aleksandra Majtas- psycholog
Doświadczenia w pracy na Oddziale Dziennym oraz w poradniach I i II poziomu POZYTYWKI

10.00 – 10.20 Dr Przemysław Zakowicz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dyrektor do spraw medycznych SP ZOZ Dyrektor Centrum Leczenia Dzieci  i Młodzieży w Zaborze
PORADNIA POZYTYWKA perspektywy rozwoju, plany na przyszłość

10.20 – 10.50 Marcin Łokciewicz – pedagog, wychowawca, arteterapeuta  – pracuje z pacjentami SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Działania wychowawcze jako podstawa wspomagania psychoterapii pacjentów

10.50 – 11.20 Profesor Zbigniew Izdebski – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum
O potrzebie wsparcia rozwoju psychoseksualnego adolescentów.

11.20 – 11.50  Przerwa

11.50 – 12.50 Dyskusja panelowa – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – stan obecny – wyzwania

 

Aktualizacja wpisu: Zdjęcia z konferencji:

Tags: No tags

Comments are closed.