Program wsparcia

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze rozpoczął inwestycje „Kompleksowa modernizacja oddziału psychiatrycznego w celu poprawy efektywności terapii oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024”.

Tags: No tags

Comments are closed.