TELEFONICZNE WSPARCIE LEKARZA PSYCHIATRY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

Po wprowadzeniu na początku bieżącego tygodnia telefonicznej linii wsparcia psychologicznego, wprowadzamy obecnie telefoniczne porady psychiatryczne.

Z lekarzem będzie można porozmawiać w dni powszednie w godzinach 12.00 – 16.00, pod numerem 663 931 544.

Tags: No tags

Comments are closed.