Kontakt

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia świadczy pomoc udzielaną przez psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych

 W Poradni otrzymasz pomoc w  przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychologicznymi.

Możesz skorzystać z pomocy psychologów, psychoterapeutów lub środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Świadczenia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia, do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Osoby poniżej 18. roku życia powinny mieć zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

W Poradni możesz skorzystać z takich świadczeń, jak:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa
 • wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową.

Terapeuta środowiskowy udziela wsparcia oraz terapii nie tylko samemu pacjentowi, udziela go  również jego rodzinie czy lokalnej społeczności.

Terapeuta nawiązuje pozytywną relację ze swoim podopiecznym, rozpoznaje jego potrzeby, a także możliwości. Planuje wówczas oddziaływania terapeutyczne , oraz opracowuje zindywidualizowany plan dla danej osoby, oraz społeczny plan wsparcia. 

Terapeuta środowiskowy może prowadzić terapię samodzielnie, lub współpracować z zespołem, jak ma to miejsce na terenie naszej poradni.

Terapeuta środowiskowy:

 • prowadzi działania profilaktyczne, które mają na celu wspomagać prawidłowy rozwój dziecka,
 • ma współudział w diagnostyczno-terapeutycznym procesie zaburzeń psychicznych poprzez planowanie realizacji terapii,
 • prowadzi konsultacje rodzinne i instytucjonalno-rodzinne,
 • prowadzi edukację rodziców oraz wychowawców, która ma na celu rozwijać ich umiejętności w relacjach z dzieckiem,
 • wspiera rodzinę i środowiska wychowawcze,
 • prowadzi interwencje środowiskowe dotyczące pacjenta, jego rodziny i społeczności lokalnej.
 • przeciwdziała  wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych.
 • prowadzi edukację rodziców i wychowawców rozwijającą ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających, na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne
 • zapewnia dostęp i efektywne wykorzystanie świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej,

 

Do świadczeń realizowanych przez Poradnię  nie jest wymagane skierowanie.

Korzystanie z usług Poradni jest nieodpłatne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

demo-attachment-384-hospital-location

Środowiskowe Centrum

 Zdrowia Psychicznego

Monte Cassino 21B
65-561 Zielona Góra

 

 

Shopping Basket
Skip to content