INFORMACJA

Informacja o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „dostawę i zakup sprzętu, środków czystości oraz dezynfekcji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i młodzieży w Zaborze” na okres jednego roku.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2020 r. do godz.12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

Updated: 11 lutego 2020 — 14:17