Informacja – Rozpoczęcie inwestycji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze rozpoczął inwestycje polegającą na utworzeniu izby przyjęć oraz specjalistycznego gabinetu psychiatryczno-psychoterapeutycznego.

Obecnie na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, w budynku głównym (pałacu) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Izba Przyjęć funkcjonują w tym samym miejscu. Nowa, profesjonalna psychiatryczna Izba Przyjęć dla Dzieci i Młodzieży powstanie w innym budynku. Pozwoli to na sprawniejsze przyjmowanie pacjentów do szpitala. Wyeliminuje też ryzyko kontaktu pacjentów przyjmowanych do szpitala i w Poradni Zdrowia Psychicznego a przez to także ryzyko transmisji wirusa pomiędzy tymi grupami pacjentów.

Gabinet psychiatryczno-psychoterapeutyczny powstanie w budynku głównym (pałacu). W gabinecie, poza poradami psychiatrycznymi odbywać się będą sesje psychoterapeutyczne dla pacjentów naszego szpitala. Już teraz obserwujemy wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj leczenia, w związku z pandemią Covid-19 a kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w wyniku pandemii może się dalej pogarszać.

Prowadzona jest w ramach programu: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Dofinansowanie:

[986 940,00 zł ] Fundusz przeciwdziałania Covid-19, Ministerstwo Zdrowia

[187 989,00zł] dotacja celowa, Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

[ 1 174 929,00zł]
Tags: No tags

Comments are closed.