Projekt bez nazwy

Dyrektor SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Dyrektor SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Konkurs przeprowadza się w oparciu o: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, art. 49, ust. 2) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

Treść ogłoszenia informującego o stanowisku znajduje się tutaj: Ogłoszenie o konkursie

Tags: No tags

Comments are closed.