Raport końcowy

Raport końcowy z monitorowania zgodności działań ze skalowanym Modelem ŚCZP DIM w Zielonej Górze do pobrania: RAPORT KOńcowy  

Program wsparcia

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze rozpoczął inwestycje "Kompleksowa modernizacja oddziału psychiatrycznego w celu poprawy efektywności terapii oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów” realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „ ...