Moje drzewo

Zajęcia z rozwoju psychofizycznego zwiększają kreatywność, dzieci czerpią przyjemność z eksperymentowania i tworzenia nowych zestawień, połączeń ze znanych im już przedmiotów lub wymyślanie nowych. Wspomagają rozwój wrażliwości, pozwalają na kształtowanie się podstaw poczucia estetyki oraz rozwijają umiejętności manualne dzieci.
„Moje drzewo” – projekt polegający na stworzeniu drzewa z cząstką siebie. Dzieci odrysowały swoje dłonie, z których powstały konary, a następnie stworzyły liście, które były przedłużeniem ich samych i tego, jak się widzą.

Tags: No tags

Comments are closed.