Jak z sukcesem wyznaczać dziecku granice?

Proces stawiania granic dziecku jest procesem trudnym dla większości rodziców. Wymaga stałej czujności, bycia konsekwentnym. Dawanie dziecku ograniczeń może wywoływać u dorosłego wiele obaw. Cały proces nie należy do najprostszych i myślę, że nie ma opiek ...