Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert pod nazwą:

Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Postępowanie prowadzone jest na podstawie i w zgodzie z regulaminem

wydatkowania środków finansowych  o wartości nieprzekraczającej w

złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 11.09.201r. Prawo zamówień publicznych

siwz leki 2021

odp na pyt 1

odp.na pyt.2

Updated: 29 listopada 2021 — 17:14