ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie i w zgodzie regulaminem wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

siwz 2020 leki

Odpowiedzi_1

Odpowiedzi_2, + CHPL_do_pytania

Updated: 17 listopada 2020 — 12:39