„Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego”

W dniu 04.03.2019 r. w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze, będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, odbyło się spotkanie Panią Profesor Barbarą Remberk – konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani profesor wygłosiła wykład pt. tytułem: „Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego” oraz przedstawiła aktualne informacje na temat reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób – lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, wychowawców i opiekunów z placówek mających kontakt z nieletnimi z zaburzeniami psychiatrycznymi.

Wizyta Pani Profesor związana była z przygotowywaną w naszej placówce międzynarodową konferencją pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Na osobnym spotkaniu z udziałem lekarzy, omówiliśmy merytoryczny zakres konferencji oraz rozważaliśmy jakich wykładowców należałoby zaprosić dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu imprezy. Termin konferencji został ustalony na 25-26.10.2019 r.

Updated: 15 marca 2019 — 10:19