Relacja z konferencji „Zaburzenia depresyjne. Formy pomocy. Zapobieganie następstwom.”

„Zaburzenia depresyjne. Formy pomocy. Zapobieganie następstwom.” pod takim tytułem odbyła się konferencja w ubiegłą sobotę (20.10.2018) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Spotkanie zostało otwarte przez Panią Małgorzatę Ciesielską pełniącą obowiązku dyrektora CLDiM w Zaborze.

Konferencja składała się z części wykładowej oraz warsztatowej. W części wykładowej prelekcję wygłosiły:

· dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska – „Różne Oblicza Depresji”,

· lek. med. Barbara Hawrot -Lejda „Ocena ryzyka samobójstwa” .

Część warsztatową prowadziły:

· lek. med. Krystyna Matecka-Ryngier i mgr Natalia Kalicińska – „Depresja poporodowa – problem całej rodziny”

· mgr Martyna Cicha – „Ocena stopnia depresji i ryzyka samobójstwa”

Zorganizowana konferencja oraz warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy na temat depresji u dzieci i depresji poporodowej u młodych matek. Przybyli lekarze rodzinni oraz osoby z środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym z pewnością mogły poszerzyć horyzonty w tej dziedzinie.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak i Konsultanta Województwa Lubuskiego w dziedzinie medycyny rodzinnej Pani dr n. med. Elżbiety Tomiak.

Updated: 8 listopada 2018 — 12:27