Konkurs na Dyrektora SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31 grudnia 2018r. osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze u. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły w załączeniu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE-2

Updated: 21 grudnia 2018 — 11:51