Inwestycje

Zadania realizowane z budżetu państwa

lub z państwowych funduszy celowych