INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”  dnia 30 listopada 2021 roku Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Updated: 30 listopada 2021 — 20:40