Informacja o postępowaniu na dostawę leków

Informujemy, że w postępowaniu na „Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” nie wpłynęła żadna oferta. Po przeprowadzeniu negocjacji podpisano umowę z wolnej ręki z firmą Neuca S.A. Katowice. W wyniku negocjacji ustalono wartość zamówienia na kwotę 106 930, 08 zł brutto.

 

Updated: 19 grudnia 2022 — 13:28