Kategoria: Kariera

Ogłoszenie o konkursie na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze Ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Szczegóły w ogłoszeniu: Ogłoszenie o Konkursie Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 04.01.2019 […]

Konkurs na Dyrektora SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31 grudnia 2018r. osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze u. […]

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze Ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów: tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty psychiatrii dzieci […]