Kategoria: Aktualności

Konferencja pn. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”

KONFERENCJA  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pn.  „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie” Konferencja odbędzie się w dniach 25 i 26 października 2019r. w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze (ul. Zamkowa 1) od godziny 09:30. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy […]

Ogłoszenie o zamówieniu “Roczne dostawy całodziennych posiłków”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej  w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).   Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci […]

„Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego”

W dniu 04.03.2019 r. w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze, będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, odbyło się spotkanie Panią Profesor Barbarą Remberk – konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani profesor wygłosiła wykład pt. tytułem: „Tli się, czy wybucha – psychozy wieku rozwojowego” oraz przedstawiła aktualne informacje na temat reformy psychiatrii […]

Konkurs na Dyrektora SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31 grudnia 2018r. osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze u. […]

Mikołajki

Pomocnicy Św. Mikołaja wczoraj odwiedzili Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Przyjechali do nas wolontariusze z Fundacji “Dr Clown”, którzy przywieźli prezenty dla naszych podopiecznych. Mikołajki nie odbyłyby się  bez gości z Urzędu Marszałkowskiego, które obdarowały dzieci maskotkami zabranymi w specjalnie zorganizowanej akcji tuż przed 6 grudnia. O zdrową kondycję naszych małych pacjentów zadbało ​Stowarzyszenie Akademia […]