Poradnia Zdrowia Psychicznego

W strukturze Centrum funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, przy której oprócz lekarzy psychiatrów i psychologów przyjmuje również psychoterapeuta.
Do Poradni można zgłaszać się bez skierowania od lekarza, po wcześniejszej telefonicznej rejestracji w Izbie Przyjęć.
W poradni przyjmowane są dzieci (nie ma określonej dolnej granicy wieku) i młodzież do 18 r.ż. oraz ich opiekunowie.
W skład świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach PZP wchodzi:
• diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna
• farmakoterapia
• psychoterapia indywidualna i rodzinna
• interwencje kryzysowe
Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego:
Poniedziałek:
Grażyna Grzyb – lekarz specjalista psychiatrii
godz. 12:00-14:00
Wtorek:
Krystyka Matecka-Ryngier – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
godz. 13:00-15:00
Sławomir Stefanowicz – lekarz specjalista psychiatrii
godz. 13:00-15:00
Środa:
Grażyna Grzyb – lekarz specjalista psychiatrii
godz. 09:00 – 12:00
Czwartek:
Krystyka Matecka-Ryngier – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
godz. 12:00-14:00
Sławomir Stefanowicz – lekarz specjalista psychiatrii
godz. 12:00-15:00
W razie potrzeby porady konsultują specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży.
Godziny pracy psychoterapeutów:
Poniedziałek: 
mgr psychologii Monika Opszalska
godz. 13:00-14:00
Wtorek:
mgr psychologii Monika Opszalska
godz. 13:00 – 15:00
mgr psychologii Katarzyna Musielak-Głazowska
godz. 15:00- 18:00
Czwartek:
mgr psychologii Joanna Kowalczyk
godz. 14:00-15:00
mgr psychologii Martyna Cicha
godz. 15:00-17:00
Piątek:
mgr psychologii Martyna Cicha
godz. 10:00-11:00
mgr Magdalena Komorniczak
godz. 11:00-15:00
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży © 2018