Miesiąc: sierpień 2021

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o zamówieniu „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2021/2022″. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja z otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2021 Odpowiedzi na pytania 9.08.2021 SWZ żywienie 2021     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU