Miesiąc: Lipiec 2019

Ogłoszenie o zamówieniu “Roczne dostawy całodziennych posiłków”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej  w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).   Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci […]